Gregory Wathelet: “Er moet een evenwicht gevonden worden in onze sport”

November 14, 2017

In de nasleep van het betalend voorstel voor vijfster ruiter, gaf eerder Henk Nooren al zijn mening. Nu laat ook Gregory Wathelet van zich horen.

De huidige nummer tien van de wereld heeft zijn mening nog niet herzien. “Er moet een goed evenwicht zijn tussen de sport en het commerciële aspect,” zegt Wathelet. “Ik heb m’n weg naar de top moeten opwerken zonder grote financiële hulpmiddelen. Ik ben van mening dat we het invitatie-systeem grondig onder de loep moeten nemen zodat het zijn opportuniteiten en kansen niet verliest.”

“Onze sport evolueert naar een echte ‘business’, dat zorgt ervoor dat evenementen zich echt hebben kunnen ontwikkelen alsook de handel in paarden. Daarentegen blijf ik wel van mening dat een betalend invitatie-systeem geen meerwaarde zal bieden aan de sport. Ik steun mijn collega-ruiters in het discours dat wereldbeker en rankingpunten moeten blijven verdiend worden in open wedstrijden, volgens een gelijkend principe voor alle wedstrijden.

Volgens Wathelet zijn er twee mogelijkheden. Of het systeem wordt aanvaard en de betaalkaarten worden toegepast op alle wedstrijden, of we passen het systeem aan volgens de voorstellen van het IJRC (International Jumping Riders Club). Daarin wordt het voorstel gemaakt de gevraagde aanpassingen te aanvaarden, buiten de wereldbeker en nations cup wedstrijden.

Een evenwicht zoeken

“Zelf al was ik deelnemende ruiter van de Global Champions League, en ik was niet uitgenodigd omdat ik tot de top 30 van de wereld behoorde, of ik stond aan het begin van mijn carrière, de vraag blijft hoe dit alles te betalen. Want een deelname kost geld, of je het nu zelf of via een sponsor laat betalen,” verklaart Wathelet. “Ik ben van mening dat er een evenwicht moet komen. Een opdracht die moet uitgevoerd worden door de verschillende organisatoren. Waarom bijvoorbeeld worden er beperkingen van betalende deelnemers opgelegd aan prachtige wedstrijden zoals Genève of Dinard, terwijl er geen rem lijkt te staan op het uitnodigingssyteem van de Global Champions tour?”

Wathelet kan zich verder 100% vinden in de uitspraak dat een Wereldbeker of Nations Cup of GCT niet met elkaar kan vergeleken worden. “Steve (Guerdat) legt dit goed uit,” vertelt de Belgische springruiter. “Je kan geen series met selectiecriteria vergelijken met series met betaalkaarten. Verder is het natuurlijk ook geen oplossing de GCT te blokkeren, deze tour heeft immers een intrinsieke meerwaarde voor de sport. Maar een evenwicht is dringend noodzakelijk.”

Blijf op je niveau …

“Ik geloof niet dat betaalkaarten de sport zullen doden, de beste ruiters ter wereld zullen zich wel kunnen profileren. De laatste tientallen jaren is het trouwens vaker de gewoonte dat je als “amateur” kan meedraaien op het hoogste niveau door jezelf te voorzien van een super paard en je startplaats via een sponsor aan te kopen.”

Toch is Wathelet van mening dat dit niet de goede weg is. “We hebben vandaag nood aan een degelijk systeem. We mogen niet groeien naar een sport die zich enkel focust op het zakelijke, toch mogen we het ook niet uit het oog verliezen. Want deze commerciële bijdragen leveren een vooruitgang en ontwikkeling aan de sport. Het systeem moet echter wel de mogelijkheid blijven bieden aan getalenteerde ruiters en paarden. Niet alleen de rijkere deelnemers mogen bevoordeeld worden.”

“We moeten opletten dat we het imago van onze sport – het is enkel voor de rijkeren – niet nog meer kracht bijstaan. Iedereen moet zijn niveau kennen en zich daar ook bij durven neerleggen.”